4/2018

Hitova: 1450

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine Kaptol.
2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine Kaptol.
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2018. godinu.
4. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području općine Kaptol.
5. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijma u službu u Općini Kaptol u razdoblju 201.-202. godine.

Zapisnik sa 8. sjednice Vijeća.pdf

Ispis