3. Pudarijada u Kaptolu

Ovogodišnja pudarijada 15. rujna

 

kotlicccc

Održanim sastankom Udruge vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol, odlučeno je kako će se ovogodišnja Pudarijada doržati 15. runa (subota) 2012. godine. Organizato će kao i dosadašnjih godina biti Udruga V.V.V. i Općina Kaptol. Više o ovogodišnjoj pudarijadi pročitajte na strnicama Udruge. www.udruga-vvv-kaptol.hr