Obavijest vlasnicima trajnih nasada

Usklađivanje podataka

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Regionalni ured u Požegi zbog usklađenja s drugim institucijama koje vode statističke podatke, poziva sve vlasnike trajnih nasada (voćare i vinogradare) da kontaktiraju Agenciju, te dopune podatke u novoformiranom Upisniku voćnjaka, odnosno Vinogradarskom registru, a koji još nisu uneseni. Naime, prilikom formiranja ARKOD sustava unosile su se samo površine bez naglaska na kulturu, sortu i broj stabala/trsova, a sada je potrebno prijaviti i ove podatke. Potrebne podatke poljoprivrednici mogu dostaviti i provjeriti na broj telefona 276-108 i 272-170, ili osobno u Agenciji na novoj adresi Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 19 ( zgrada FINA-e).