Upute za legalnu proizvodnju rakije

Prvi korak je popuniti obrazac PUR u 3 primjerka te ga poslati poštom ili osobno dostaviti ovlaštenoj carinarnici (za Požeško-slavonsku županiju to Carinarnica Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, p.p. 617, 35 000 SLAVONSKI BROD). Jednom kada se upišete u Registar, sljedećih godina isti obrazac nije potrebno popunjavati. Fizička osoba, odnosno svaki čovjek neovisno da li je vlasnik kotla (kazana) ili ga unajmljuje i posuđuje dužan je svake godine platiti paušal za korištenje kotla (za svaki kotao zapremine do uključivo 100 litara iznosi 100,00 kuna, a za kotao zapremine preko 100 litara  iznosi 200,00 kuna). Paušal se plaća na žr. HR1210010051863000160 s modelom 68 i pozivom na broj 1066-OIB. Paušal se plaća svake godine bez obzira da li se proizvodnja odvijala ili ne. Paušal se ne plaća ukoliko vlasnik kotla zapečati kotao ili ukoliko proizvođač do lipnja tekuće godine pošalje obavijest nadležnoj carinarnici da se iste godine neće odvijati proizvodnja alkohola, tj. da neće peći rakiju. Izjava o korištenju kotla u pravilu se šalje cca 8 dana prije pečenja rakije i dostavlja se u jednom primjerku. Uz Izjavu potrebno je dostaviti i potvrdu o uplaćenoj trošarini za korištenje kotla.

Svježe ispečenoj rakiji potom se utvrđuje jakost i količina. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića sam obračunava trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 31. siječnja do 31. prosinca), te je u obvezi istu platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Kako se utvrđuje i obračuna trošarina? Svako kućanstvo za vlastite potrebe smije u jednoj godini ispeći 20 L čistog alkola odnosno 44,45 L rakije jačine 20 gradi (50 vol%).

                     40.00 litara jakog alkoholnog pića x 50 vol.%
------------------------------------------------------------------   = 20 litara čistog
                                             100                                                     alkohola

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića u obvezi je najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinarnici nadležnoj prema svome prebivalištu Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP. Ovaj obrazac dostavlja se isključivo ako je proizvođač ispekao više od 20 L čistog alkohola, u protivnom nije obvezan dostavljati ovaj obazac. 

Kalkulator s obrascem za izvješće o proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića

Tablica T-2 na Obrascu GI-MP-JAP se ispunjava samo u slučaju kada se proizvede jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe preko količine od 20 litara čistog alkohola po domaćinstvu. U tom slučaju trošarina se obračunava samo na količinu preko 20 l vol.%.  npr. Proizvedeno je 55 L rakije jačine 20 gradi tj. 20*2,5=50 vol.%)

                        55 litara jakog alkoholnog pića x 50 vol.%
------------------------------------------------------------------   = 27,50 litara čistog
                                          100                                                             alkohola

U Obrazac GI-MP-JAP, u tablicu T-2 se upisuje samo količina od 7,50 litara čistog alkohola, te se na tu količinu obračunava trošarina koja iznosi:

7,5 l a/a x 53,00 kn/l = 397,50 kn (Trošarina po 1/L čistog alkohola iznosi 53,00 kn)

Od svih silnih informacija možda ste već zaboravili kako se peče rakija. Pogledajte kako se to radi u Alilovcima.