Godišnja skupština LAG-a Papuk – Krndija

Skupština održana u Kaptolu

Svoju prvu redovitu Izvještajnu skupštinu održao je LAG Papuk-Krndija u Kaptolu 08.01.2012. Skupštini je nazočio velik broj članova, a raspravljalo se o: dovršetku temeljnog dokumenta Strategija LAG-a, izradi baze projekata, izvješću o radu u 2012. godini, izmjeni Statuta , definiciji vizije te utvrđivanju plana rada za 2013. godinu. Izmjena Statuta vezala se uz temeljne izmjene koje je nužno uskladiti sa stvarnim stanjem, a jedna od bitnih izmjena je i izmjena mjesta sjedišta LAG-a. S današnjim danom LAG Papuk – Krndija imat će sjedište u Kaptolu, Majstorska 13. Sjednicu koja je trajala gotovo 3 sata obilježila je kvalitetna rasprava, a gdje su na kraju sve odluke s dnevnog reda jednoglasno usvojene.

c_300_270_16777215_00_slike2013_lag13.jpg  c_300_270_16777215_00_slike2013_lag2-13.jpg  c_300_270_16777215_00_slike2013_lag3-13.jpg  c_300_270_16777215_00_slike2013_lag4-13.jpg