8. Županijsko ocjenjivanje vina u Kaptolu

petka od 7:30-15:30 sati, a zaključno s 11. svibnja.  Budući da je ovo Županijsko ocjenjivanje vina, pravo sudjelovanja na istom imaju samo vinari s područja Požeško-slavonske županije. Kako bi se komparirala kvaliteta naših i Mađarskih vina, Udruga je u svrhu poboljšanja kvalitete osigurala nekoliko vrsta vina iz Mađarske županije Šomođ, a koji će također sudjelovali na ovom ocjenjivanju. (Županija Šomođ, odnosno tamošnji vinari već su nekoliko puta posjetili našu Županiju). Razvijen je jedan od oblika prijateljstva, te će ovo drugo međunarodno ocjenjivanje svakako koristiti objema državama, odnosno vinarima koji iz godine u godinu poboljšavaju kvalitetu svojih vina.  U prilogu ovog teksta nalazi se i prijavnica koju je dužan ispuniti svaki vinar koji želi sudjelovati na Županijskom ocjenjivanju vina. Napomena, pravo sudjelovanja imaju svi vinari bez obzira da li posjeduju dokumentaciju za proizvodnju i prodaju vina ili ne.

pdfPrijavnica za županijsko ocjenjivanje vina 2015.pdf

 


Ispis   E-mail