Javni poziv za uređenje društvenog doma u Alilovcima

Dom AlilovciSukladno Odluci o provedbi nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik Općine Kaptol 02/2014), Općina Kaptol raspisala je javni poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Sanacija zidova pročelja i uređenje zgrade mjesnog doma u Alilovcima. Procijenjena vrijednost

radova je 150.000,00 bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 08.07.2016. do 10:00 sati, kada je i javno otvaranje ponuda.

pdfObavijest o bagatelnoj nabavi zajedno s troškovikom te uputama za ponuditelje objavljena je u elektronskom oglasniku javne nabave.