Javni poziv za uređenje društvenog doma u Alilovcima

radova je 150.000,00 bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 08.07.2016. do 10:00 sati, kada je i javno otvaranje ponuda.

pdfObavijest o bagatelnoj nabavi zajedno s troškovikom te uputama za ponuditelje objavljena je u elektronskom oglasniku javne nabave.


Ispis   E-mail