Javni poziv za predlaganje programa udruga za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL
Općinski načelnik

KLASA:402-08/16-01/07
URBROJ:2177/08-02-16-1
Kaptol, 07. studenog 2016. godine


JAVNI POZIV
za predlaganje Programa javnih potreba
udruga za financiranje iz proračuna Općine Kaptol u 2017. godinu

1. Programi kulture
- programi udruga građana u kulturi od interesa za Općinu Kaptol
- program glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti
- program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
- program kulture nacionalnih manjina
- znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
- programe kulturnih manifestacija
2. Programi predškolskog odgoja i obrazovanja
- programi djelovanja mladih i za mlade Općine Kaptol

3. Programi športa
- programi športskih priredbi i manifestacija
- programi rada s mladima
4. Programi zdravstva i socijalne skrbi
- programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika
- programi humanitarnih udruga
- programi udruga osoba s invaliditetom
5. Programi ostalih udruga građana
- programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima
- programi za zaštitu životinja
- program ostalih udruga i društava građana

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području Općine Kaptol ili svojim djelovanjem doprinose razvoju i promidžbi Općine Kaptol ili koje su humanitarnog usmjerenja.
Prijave se predaju na priloženom obrascu na adresu: Općina Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol uz naznaku „Prijava predlaganje Programa javnih potreba udruga za financiranje iz proračuna Općine Kaptol u 2017. godini“
Poziv je otvoren od 07.11.2016. do 15.11.2016. godine.

Općinski načelnik:
Milče Pavičić,

 

pdfObrazac za prijavu

docObrazac za prijavu


Ispis   E-mail