Javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
grb opcineOPĆINA KAPTOL
Općinski načelnik

 

 


KLASA : 022-05/17-01/41
URBROJ : 2177/05-02-17-1
Kaptol, 21. travnja 2017. godine.
Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 01/11), Općinski načelnik Općine Kaptol objavljuje


J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KAPTOL


1. Predmet javnog poziva: Podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kaptol
za 2017. godinu.
2. Javna priznanja Općine Kaptol su:
a) Počasni građanin Općine Kaptol,
b) Nagrada Općine Kaptol za životno djelo,
c) Nagrada Općine Kaptol,
d) Zahvalnica Općine Kaptol.
3. Priznanja se mogu dodijeliti pravnim i fizičkim osobama.
4. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Kaptol mogu dati:
a) najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kaptol,
b) radna tijela Općinskog vijeća Općine Kaptol, osim Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Općine Kaptol,
c) Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika,
d) pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Kaptol,
e) najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Kaptol.
5. Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
a) podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice)
b) detaljno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za
dodjelu javnih priznanja Općine Kaptol, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću
dokumentaciju (do dvije stranice),
c) vrstu javnog priznanja za koju se osoba predlaže.
6. Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće na prijedog Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja.
7. Rok za podnošenje prijedloga: 31. svibnja 2017. godine.
8. Prijedlozi se dostavljaju osobno (radnim danom od 8:00 do 14:00 sati) u Jedinstveni
Upravni odjel Općine Kaptol ili poštom na adresu: Općina Kaptol, Školska 3,
34334 Kaptol.
9. Nepotpuni i napravodobno prispjeli prijedozi neće se razmatrati.


Općinski načelnik:

Mile Pavičić, ing. v.r.


Ispis   E-mail