Održavanje nerazvrstanih cesta

c_160_120_16777215_00_images_doneses_proracun_2014.jpg

Općina Kaptol objavila je dva javna poziva za izvođenje radova. Riječ je o izgradnji dijela kanalizacijske mreže u naselju Alilovci, procijenjene vrijednosti 320.000,00 kn bez PDV-a i modernizaciji dijela Zagradske ulice u Kaptolu, procijenjene vrijednosti 216.000,00 kn bez PDV-a.

Troškovnik kao i upute za ponuditelje objavljeni su u elektroničkom oglasniku jednostavne (bagatelne) nabave. Rok za dostavu ponuda je 02.05.2018. do 12:00 sati za modernizaciju Zagradske ulice,  odnosno do 12:30 istoga dana za kanalizaciju Alilovci.