Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2020_natjecaj.jpg

Općina Kaptol objavila je jani natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kaptol. Predmet prodaje je parcela u k.o. Doljanovci kč.br. 950 površine 1780m2, u suvlasništvu 7/18 (kuća i dvorište u Doljanovcima). Rok za predaju ponuda je 26.06.2020. godine. Početna cijena određena je na 7.311,1 kn. Detalje natječaja ožete vidjeti u prilogu. 

prilogg.jpgNatječaj za prodaju nekretnine u Doljanovcima.pdf