Poziv za nadmetanje za izgradnju kanalizacijskog sustava

kanalizacija češljakovci golo brdoOpćina Kaptol objavila je javni poziv za nadmetanje, za financiranje IPARD projekta. Predmet nabave je izgradnja kanalizacijskog sustava i pročistača otpadnih voda naselja Češljakovci i Golo Brdo. Poziv na nadmetanje objavljen je u elektronskom oglasniku javne nabave,  gdje je objavljena i cjelokupna dokumentacija. Javnom pozivu može se pristupiti putem dolje navedenog linka. Procijenjena vrijednost nabave je 6.928.943,00 kn. Javni poziv objavljen je 23.04.2014. god., a ponude se mogu dostaviti do 14.05.2014. do 12:00 sati. Predmet javnog poziva je izvođenje radova s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Kriterij za odabir je najniža cijena.

 

priloggElektronski oglasnik javne nabae, poziv za nadmetanje. 

 

Dana 13.05.2014. godine u elektronskom oglasniku javne nabave objavljen je ispravak dokumentacije za nadmetanje te je samim time i pomaknut rok za dostavu ponuda kao i datum otvaranja. Novi rok za dostavu ponuda tj. datum otvaranja je 02.06.2014. godine. 

 Ovim putem obavještavamo sve  natjecatelje u postupku javne nabave za predmet nabave: Izgradnja sustava odvodnje i pročistača otpadnih voda naselja Češljakovci i Golo Brdo, da je za navedeni postupak izjavljena žalba.

Žalba je izjavljena protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Žalba je primljena 31. srpnja 2014. godine.


Ispis