Javni natječaj za energetsku učinkovitost

Općina Kaptol prijavila se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te ostvarila od strane Fonda 996.000,00 kn za sufinanciranje energetske učinkovitosti na području Općine Kaptol. 

Rok za dostavu prijava je 60 dana od dana objavljivanja ovog natječaja.

Tekst natječaja kao i prijavni obrazac objavljeni su u sklopu ovog teksta. 

prilogg Javni natječaj za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća na području Općine Kaptol.pdf

prilogg Prijavni obrazac za sufinanciranje energetske učinkovitosti.pdf

prilogg Pravilnik za provedbu programa.pdf