Preporuke 12.04.2017.

Protiv monilije upotrijebiti jedan od pripravaka: U nasadima višnjama: Signum, Chorus 75 WG, Luna expirience, Topsin M 500. U nasadima trešnja Indar 5 EW, Nativo WG ili Luna expirience. Preporučujemo voćarima, proizvođačima šljiva protiv šupljikavosti lista
primijeniti Captan WP 50 ili Kastor.
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima. Pripravke primijenite prema uputi proizvođača i pravilno zbrinite ambalažu.