Preporuke 25.04.2017.

Preporučuje se kombinacija pripravka: Chorus 75 WG, Domark 40 ME, Score 250 EC, Difkor, Indar 5 EW,(Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Kaptan 80 WG, Folpan 80 WDG, Polyram DF, Ziram 76 WG. U voćnjacima jabuka protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili Stroby WG ili na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Sumpor WG 80, Thiovit Jet. U nasadima kruške protiv kruškine buhe u fazi izlijeganja jaja primijeniti :Dimilin SC, Vertimec 018 EC ili Kraft uz dodatak mineralnog ulja. Proizvođače šljiva višanja, i trešanja upozoravamo da je potrebno izvršiti prije oborina zaštitu protiv šupljikavosti lista i primijeniti Captan WP 50 ili Kastor, u nasadima trešnje ima dozvolu i Delan 700 WDG. 
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima. Pripravke primijenite prema uputi proizvođača i pravilno zbrinite ambalažu.