Prijedlog proračuna za 2016. godinu

drugi imali uvid te do njegovog donošenja mogli uputiti svoje primjedbe na ovako sačinjen prijedlog.  Pisane primjedbe mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Kaptol, Školska 3, 34334 KAPTOL najkasnije do 10. prosinca 2015. god.

  1. Proračuna 2016. - Naslovnica.pdf
  2. Proračun 2016. – Opći dio prihodi.pdf
  3. Proračun 2016. – Opći dio rashodi.pdf
  4. Proračun 2016. – Poseban dio organizacijska i ekonomska klasifikacija.pdf
  5. Proračun 2016. – Poseban dio programska klasifikacija.pdf
  6. Projekcije 2016. –Račun financiranja.pdf