Obavijest vlasnicima objekata koji sadrži azbest

c_160_120_16777215_00_images_slike2019_azbest.jpg

Općina Kaptol poziva sve vlasnike/korisnike stambenih građevina na kojim je kao građevinski materijal korišten azbest da lokacije takvih građevina prijave sukladno Pravilniku o građevnom otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016), odnosno da postupe u skladu sa člankom 18. navedenog Pravilnika.  Obavijest.pdf


Ispis