Arheološki lokalitet Lipje

Nastavak istraživanja

Nakon tek nekoliko dana ovogodišnjeg istraživanja arheolozi su na lokalitetu „Lipje“ kod Alilovaca pronašli mnogobrojne nalaze o postojanju bogate kulture na tom području. Ove godine proširena je sonda koja je lani započeta, a gdje je pronađen najvrjedniji nalaz, jantarna perla. Proširenjem sonde pronađeni su svi rubovi kuće, a koja je dimenzija 4,5x2,5 m. Osim dobro vidljive arhitekture kuće, arheolozi su pronašli i velike komade profiliranog lijepa (lijep= žbuka od blata koja se lijepila na zidove kuće, a koja je najčešće bila od drvenog pletiva) s vanjske strane kuće. Centralni dio kuće ispunjen je ulomcima keramičkih posuda. Prethodni geofizički radovi koji su obavljeni prije samog istraživanja utvrdili su kako se cca 30 m od kuće nalazi jarak a koji je vjerojatno označavao kraj naselja te služio u obrambene svrhe.
Iako je ovo prvi nalaz Belegiške kulture na području kotline, već sada se sa sigurnošću može reći da na području kotline postoji još jedan lokalitet (Trenkovo brdo Vinogradi) koji pripada istoj kulturi (Belegiš 1, 1600. – 1400. g. pr. Kr.). Arheološka istraživanja trajat će još desetak dana ako to dopuste vremenski uvjeti. Vezani članak - Arheološka istraživanja u Alilovcima.

Keramika s lokaliteta Lipje-Alilovci  geofizički prikaz lokaliteta Lipje  brončana fibula Belegiška kultura