Broj 3/2024

24. lipnja 2024. 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluge Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2024. godinu.
3. Odluka o kriterijima za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Novi Bešinci.
4. Odluka o prijenosu bez naknade projektne dokumentacije.
5. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..
6. Odluka o proglašenju Dana branitelja Općine Kaptol.
7. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Doljanovci.
8. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kaptol.
9. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kaptol.
10. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kaptol..
11. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane cesta-javnog dobra u općoj uporabi.
12. Odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kaptol.
13. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2024. godinu.
14. I. Izmjene i dopune Programa gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu na području Općine Kaptol.
15. I. Izmjene i dopune Programa održavanja, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu na području Općine Kaptol.
16. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2024. godinu.
17. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2024. godinu.
18. I. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2024. godinu.
19. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere.
20. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o zamjeni nekretnina.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
2. Odluka o iznosu javnog priznanja „Nagrada Općine Kaptol“.
3. Odluka o isplati regresa.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠRD-u „Slavonac“.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore UPRMS „Sokol“.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore MK-u „Zlatni lug Racing“.
7. Suglasnost