Plan javne nabave

 Plan javne nabave za 2022. godinu - Plan.pdf

 II. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2021. godinu - Plan.pdf

 I. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2021. godinu - Plan.pdf 

  Plan javne nabave za 2021. godinu - Plan.pdf

  II. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2020. godinu - Plan.pdf

pdf

I. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2020. godinu - Plan.pdf

pdfPlan javne nabave za 2020. godinu - Plan.pdf

pdfII.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu - Plan.pdf

pdfI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu - Plan.pdf

Plan javne nabave za 2019. godinu - pdfPlan.pdf

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu -pdfPlan.pdf

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu - pdfPlan.pdf

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu - pdfPlan.pdf

Plan javne nabave za 2018. godinu - pdfPlan.pdf

I. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu - pdfPlan.pdf

Plan javne nabave za 2017. godinu - pdfPlan.pdf

 I. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu - pdfI. izmjena plana 2016.

Plan javne nabave za 2016. godinu - pdfPlan.pdf

I. izmjena Plana nabave za 2015. godinu - pdfI. izmjena plana 2015

Plan javne nabave za 2015. godinu - plan.pdf

Plan javne nabave za 2014. godinu - plan.pdf

I. izmjena plana nabave za 2014. godinu - pdfI. izmjena plana.pdf

Plan javne nabave za 2013. godinu - plan.pdf

I. izmjena plana nabave za 2013. godinu - I. izmjena plana.pdf

Plan javne nabave za 2012. godinu - plan.pdf

I. izmjena plana nabave za 2012. godinu - I. izmjena plana.pdf