broj 5/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Proračun Općine Kaptol za 2016. godinu: Opći dio (prihodi, rashodi, račun financiranja), poseban dio (rashodi, plan razvojnih programa s projekcijama).
2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
3. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2015. godinu.
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2016. godinu.
5. Socijalni plan Općine Kaptol za 2016. godinu.
6. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2016. godinu.
7. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2016. godinu.
8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 20016. godinu na području Općine Kaptol.
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
10. Odluka o raspodjelu sredstava za rad političkih stranaka u 2016. godini.
11. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
12. Odluka o financiranju boravka djece u vrtićima.
13. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad.
14. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. Opći dio: (prihodi, rashodi, račun financiranja), poseban dio (rashodi, plan razvojnih programa).
15. Izmjene programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2015. godinu.
16. Izmjene programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2015. godinu.
17. Izmjene Socijalnog plana Općine Kaptol za 2015. godinu.
18. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
19. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o isplati jubilarne nagrade službeniku Damiru Matešiću.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Vidić.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore Slavici Ćosić.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Mati Manoviću.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Tanje Fila.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore književnici Mariji Iličić.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore SK Patriot.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore književnici Danici Rončević.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ruže Vidović.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matoša Zebe.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore romanopiscu Nikici Keleru.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi specijalne policije iz domovinskog rata „Trenk“ Požega.

Zapisnik - pdfZapisnik.pdf