Predstavničko tijelo

OPĆINSKO VIJEĆE

 

c_300_270_16777215_00_images_slike2021_dario_loncarevic.jpgPredsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol je g. Dario Lončarević

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo čije predstavnike biraju građani Općine i obavlja poslove koje su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Član predstavničkog tijela dužnost obavlja časno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo (Općinsko vijeće):

  1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
  2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
  3. osniva i bira članove radnih tijela vijeća,
  4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela općine, odnosno grada,
  5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu ili grad,
  6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela.

R. br. Ime i prezime  Funkcija Adresa Broj telefona Stranačka pripadnost
1. Dario Lončarević Predsjednik Vijeća   Požeška 33, Kaptol 098/363-174 HDZ
2 Nikolina Stanić Potpredsjednik  Ramanovci 4, Kaptol 098/413-597 HDZ
3 Denis Antolović Član  Golo Brdo 25, Kaptol   HDZ
4 Damir Poljanac Član  Alilovci 85, Kaptol 098/180-0544  HDZ
5 Mate Jurić Član  Komarovci 15, Kaptol 098/442-050  HDZ
6 Robert Keler Član  Vinogradska 78a, Kaptol   HDZ
7 Petar Mijoković Član  Češljakovci 11, Kaptol 098/734-855  HDZ
8  Jaković  Član  Vinogradska 24, Kaptol   HDZ
9 Željko Haničar Član  Požeška 18, Kaptol 034/231-180  HDZ
10 Dijana Dakić Član  Ramanovačka, Kaptol  098/484-131 HSS
11 Željko Haničar Član Požeška 18, Kaptol  034/231-180  HSU
12 Dražen Tadijanović Potpredsjednik  Cvjetna 1, Kaptol  097/904-1765 SDP
13 Milica Zorić Član  Ramanovci    SDP