Pozicija:
OPĆINA KAPTOL
Adresa:
Školska 3, 34334 Kaptol
Hrvatska
Telefon:
034/231-023
Fax:
034/313 - 104
Razne informacije:

Radno vrijeme ustanove: 7:30 - 15:30 Pauza 10:30-11:00