Statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Kaptol

Važeći dokumenti 

Statut

Poslovnik

 

Nevažeći dokumenti 

Poslovnik

Statut

Dopuna Statuta 

Dopuna Statuta