Izvršno tijelo

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno. Zamjenik načelnika dužnost obalja profesionalno te obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, a prema potrebi mijenja načelnika.

Načelnik obavlja slijedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Općine (neki od najvažnijih):

provodi odluke Općinskog vijeća i odgovara Vijeću za njihovo provođenje
obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Općine i daje im upute za rad
vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom sukladno odlukama Općinskog vijeća
podnosi Vijeću prijedlog proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje.

 
OPĆINSKI NAČELNIK

Mile Pavičić, ing.

TEL. 034/231-023
MOB: 099/231-0231
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rođen  8. studenog 1962. godine u Kasapnicama, Republika BiH. Osnovnu školu zavr šio u Kaptolu, srednju u Požegi, a  Fakultet prometnih znanosti, VI/I, u Zagrebu. Za načelnika Općine Kaptol  prvi puta  izabran 1997. godine te ponovno 2001., 2005. i 2009. godine.

Oženjen  i otac troje djece.

Adresa stanovanja: Alilovci 62B, 34334 KAPTOL

 
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
 
Josip Soudek, spec.oec.

Tel.: 034/231-718
Mob.: 099/4231-023
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenik općinskog načelnika Općine Kaptol je Josip Soudek. Rođen je 29. srpnja 1984. godine u Požegi. Osnovnu školu Vilim Korajc polazio je u Kaptolu, a srednju Ekonomsku školu, smjer komercijalist, završava u Požegi. Viši stupanj fakulteta kao i specijalistički studij, smjer "Stručni specijalist ekonomije" završava na Veleučilištu u Požegi. 

Adresa na kojoj je prijavljen je: Malca 52, 34334 KAPTOL