Općinska uprava

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Tel. 034/231-023
Fax. 034/313-104
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Jedinstveni upravni odjel je jedinstveno upravno tijelo Općine koji u svom djelokrugu: rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju kada su mu ti poslovi zakonom i izrijekom stavljeni u nadležnost; vodi očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaje propisana uvjerenja; obavlja i druge poslove Državne uprave, koji su zakonom dani u nadležnost općine; neposredno provodi zakone i opće akte koje je donijelo Općinsko vijeće i Općinski načelnik; zajedno sa ostalim tijelima i komisijama općine priprema nacrte odluka i drugih općih akata, izviješća, analize i druge materijale; obavlja poslove izrade prijedloga proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, računovodstvene, knjigovodstvene, blagajničke i statističke poslove, obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove za načelnika i općinsko vijeće; poslove komunalnog redarstva, te obavlja i druge stručne poslove u okviru samoupravnog djelokruga općine.

Pročelnik:
Josip Soudek
Tel. 034/231-023
Fax. 034/313-104
Mob. 099/4231-023
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za računovodstvo i financije: Brankica Dragaš
Tel. 034/231-023
Fax: 034/313-104
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kristinka Ciganović - Referent za opće poslove:
Tel. 034/231-023
Fax: 034/313-104
Mob. 099/233-4862
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Damir Matešić - referent za komunalno gospodarstvo i komunalni redar:
Tel. 034/231-718
Fax. 034/313-104
Mob. 099/231-0233
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.