Plan gospodarenja otpadom, izrada Plana

c_300_270_16777215_00_images_slike2018_pgo.jpg

U postupku izrade Plana gospodarenja otpadom, Općina Kaptol provela je cjelokupnu proceduru Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje 2018.-2023. godine.

Slijedom navedenoga, Donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za navedeni Plan. 

prilogg.jpgOdluka.pdf