Sanacija nerazvrstane ceste

c_300_270_16777215_00_images_slike2014_slike2015_održavanje_cesta.jpg

Općina Kaptol objavila je javni poziv za dostavu ponuda za sanaciju nerazvrstane ceste: Bešinci- Novi Bešinci. Postupak je objavljen putem elektroničkog oglasnika jednostavne nabave. Upute ponuditeljima kao i troškovnik dostupni su u elektroničkom oglasniku pod brojem 2018/0BP-00735. Procijenjena vrijednost radova iznosi 480.000,00 kn bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda je 27.08.2018. godine, do 12:00 sati kada je i javno otvaranje ponuda.