Izgradnja spremišta za komunalnu opremu

c_300_270_16777215_0_0_images_znako-radovi.jpg

Općina Kaptol objavila je javni poziv za dostavu ponuda putem EOJN - jednotavna nabava, za izgradnju spremišta za komunalnu opremu. Upute za ponuditelje kao i troškovnik dostupni su u Elektroniškom oglasiku