Javni natječaj za prodaju nekretnine

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2020_natjecaj.jpg

Općina Kaptol objavila je javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kaptol. Predmet prodaje je parcela u k.o. Doljanovci kč.br. 1784/4 površine 2258 m2.

Rok za predaju ponuda je 29.07.2020. godine, do 12:00 sati. Početna cijena određena je na 4.516,00 kn. Detalje natječaja možete vidjeti u prilogu.

prilogg.jpg Natječaj za prodaju nekretnine.pdf