Upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2021./2022.

Upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2021./2022.

Objavljen je natječaj za upis djece u Dječji vrtić a trajati će od 20. do 31. svibnja 2021. godine. Ispunjene prijave sa svom traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobnim dolaskom na adresu: Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol najkasnije do 31. svibnja 2021. godine. Natječajna dokumentacija nalazi se u prilogu. 

Natječaj za upis djece u dječji vrtić "Bambi" Kaptol za pedagošku godinu 2021./2022.pdf

Prijava za upis u dječji vrtić za pedagošku godinu 2021./2022.pdf

NAPOMENA: Djeca koja trenutno pohađaju vrtić su upisana i za njih roditelji ne moraju podnositi ponovno prijave.