Pripreme za gradnju vrtića u Kaptolu

Pripreme za gradnju vrtića u Kaptolu

Općina Kaptol tijekom 2016. i 2017. godine uložila je cca 120.000,00 kn vlastitih sredstava te izradila projektnu dokumentaciju  za izgradnju dječjeg vrtića u Kaptolu, na lokaciji neposredno iza zgrade Općine, sa ulazom iz Češke ulice.

Vrtić je bruto površine nešto malo manje od 500 m² i predviđen je za dvije odgojne skupine sa svim potrebnim prostorijama za rad ovakve ustanove. Sada očekujemo otvaranje natječaja gdje ćemo aplicirati za dodjelu sredstva, domaćih ili iz EU fondova, jer moramo napomenuti da je proračunska vrijednost projekta oko 5.000.000,00 Kn bez PDV-a, a što svakako ne možemo financirati iz vlastitih sredstava. Po osiguravanju sredstava provest će se postupak javne nabave za izbor izvoditelja radova.  Dana 15. siječnja 2017. godine dobili smo i pravomoćnu Građevinsku dozvolu. 

Građevinska dozvola.pdf