Općina i ove godine sufinancira priključak na sustav odvodnje

Općina i ove godine sufinancira priključak na sustav odvodnje

Poštovani sumještani, na osnovu predviđenih sredstava u Proračunu Općine Kaptol za 2018. godinu, Općinski načelnik donio je Odluku o sufinanciranju priključaka na javni sustav odvodnje na području Općine Kaptol za 2018. godinu.

Priključenje se sufinancira sa iznosom od 400,00 Kn po priključku što iznosi oko 50% cijene naknade za priključenje koji se plaća Tekiji d.o.o.. Protekle godine sufinancirano je oko 90 priključaka, što je svakako znatno pridonijelo zaštiti okoliša. Realno gledajući još uvijek je velik broj kućanstava koji se nisu priključili na sustav javne odvodnje, odnosno od mogućih cca 500 priključaka, trenutno je na području Općine oko 280 domaćinstava priključenih na sustav javne odvodnje.
Odluka o sufinanciranju priključka.pdf