Izrada 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol

Izrada 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol

Općina Kaptol u fazi je izrade II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol. Razlozi izmjena navedeni su u 2. točki priloženog dokumenta.

Priloženi dokument ujedno je i odluka kako se za izradu Izmjene plana ne mora provoditi ocjena o potrebi procjene strateškog utjecaja na okoliš. Odluka.pdf