Izvješće o javnoj raspravi II. izmjene i dopune PPUO Kaptol

Sukladno zakonskim odredba u nastavku ovog teksta nalazi se Izvješe o javnoj raspravi na Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol.

Izvješće.pdf (6.25 MB)