Izmjena Prostornog plana Općine Kaptol

Poziv za dostavu prijedloga

Općina Kaptol započela je ovih dana s izmjenom Prostornog plana uređenja Općine Kaptol. Kako je izmjena, odnosno donošenje novog Plana iznimno složen i dugotrajan proces, ovim putem pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s područja Općine Kaptol da dostave svoje prijedloge Općini Kaptol. Prijedlozi se odnose na izmjenu građevinskog područja, odnosno proširenje, te sve ostale promjene koje zahtijevaju promjenu u prostoru, a koja je u granicama katastarskih općina Općine Kaptol.