Izmjene i dopune PPUO Kaptol

Poziv zainteresiranim osobama

Dana 17. travnja 2012. godine održana je u zgradi Opoćine Kaptol javna rasprava o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Kaptol. Zahtjeve, prijedloge ili sugestije vezane uz izmjene i dopune Plana moguće je osobno dostaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol zaključno s 20. travnja 2012. Kartografski i tekstualni prikaz prijedloga Plana moguće je pogledati u prilozima ove obavijesti.

Grafički dio:

Tekstualni dio: