Uređenje gospodarske zone „Novi Bešinci“

P O Z I V

Općina Kaptol poziva sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama u k.o. Doljanovci, a na kojima je predviđen slijedeći zahvat u prostoru formiranje novih građevnih čestica, te izgradnja prometne i komunalne infrastrukture Gospodarske zone „“Novi Bešinci“ u Novim Bešincima. Uvid u idejni projekt mogu ostvariti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi punomoćnici u prostorijama Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije u Požegi, Županijska 7, dana 31. svibnja 2013. (petak) u vremenu od 8,00 do 9,00 sati.

Pročitajte cijeli tekst javnog poziva