Ocjenjivanje vina u Kaptolu

Ocjenjivanje vina u Kaptolu

Ocjenjivanje vina u Kaptolu održano je 08. svibnja, a svečano uručenje diploma i priznanja održano je u Kaptolu, u sklopu festivala "Slanvin" 19.05.2018. godine. Ukupno je na ocjenjivanje pristiglo 150 uzoraka vina.

Budući da su se vina ocjenjivala u nekoliko kategorija, više je šampiona, a ukupne rezultate, odnosno pojedinačne rezultate pojedinih vina možete pogledati u priloženoj tablici. 

Ocjenjivanje vina - tablica rezultata.pdf