4. SLANVIN

4. SLANVIN

Festival pečene slanine i vina održat će se i ove godine i to 18.05.2019. godine od 14:00 sat na igralištu u Kaptolu. Ovim putem pozivamo sve posjetitelje na degustaciju vina ali i vinare koji su predali svoje vino na ocjenjivanje u Kaptol,

jer će se istog dana dodjeljivati nagrade i priznanja svim vinarima. Prema rezultatima komisija koje su ocjenjivale vino, pristiglo je čak 165 uzoraka, a svakako valja napomenuti da je čak 55 uzoraka ocijenjeno sa ocijenom zlato. U sklopu ove manifestacije javnosti će se predstaviti svi rezultati sa ovogodišnjeg ocjenjivanja vina.