15. VINO-KAP

15. VINO-KAP

Danas, 27.04.2022. u Kaptolu se održava ocjenjivanje vina. Ukupno je pristigao 171 uzorak za ocjenjivanje (125 bijelih vina i 46 obojenih). Vina ocjenjuju 4 stručne komisije. Proglašenje pobjednika i predstavljanje rezultata odrežati će se u Kaptolu u sklopu manifestacije “SLANVIN 21.05.2022.