Okrugli stol o potencijalima arheološkog turizma

Okrugli stol o potencijalima arheološkog turizma

Pridružite nam se na okruglom stolu [Potencijali Požeške kotline za arheološki turizam] koji će se održati u srijedu 14. prosinca 2022. u vijećnici Općine Kaptol od 10 do 12 sati. Okrugli stol, Potencijali Požeške kotline za arheološki turizam se održava u sklopu projekta “Virtualni arheološki krajolici Podunavlja (Virtual Archaeological Landscapes of the Danube Region, akronim: Danube’s archaeological eLandscapes, DTP: 3-641-2.2)” koji se provodi u okviru Interreg programa transnacionalne suradnje V-B Dunav 2014-2020 te je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).