Završena izgradnja sustava javne odvodnje za naselja Češljakovci i Golo Brdo

tehnicki kanalizacija 3Nakon gotovo 2 godine od početka postupka javne nabave te izbora izvođača, riješene žalbe u korist naručitelja i godinu dana građevinskih radova, završen je projekt „Izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Češljakovci i Golo Brdo“.

Građevinski radovi završili su u prosincu 2015. godine. Tehnički pregled građevine održan je 10. veljače 2016. godine, te je na temelju toga izdana Uporabna dozvola. Stjecanjem uporabne dozvole građevina se smatra valjanom, odnosno da je ista napravljena po projektu. Osim pravne funkcije koju daje uporabna dozvola, stjecanjem iste znači da se stanovnici naselja Češljakovci i Golo Brdo već sada mogu podnositi zahtjeve za priključak na sustav javne odvodnje. Zahtjevi za spajanje na kanalizacijsku mrežu podnose se u Tekiji d.o.o. Proces priključenja i postupak izdavanja suglasnosti detaljno je pojašnjen.
Završetkom radova, odnosno stjecanjem uporabne dozvole, Općina Kaptol podnijela je Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zahtjev za povrat uloženih sredstava te se očekuje kako će nakon kontrole na terenu, povrat sredstava biti kroz 60 dana, a čime će ovaj projekt u potpunosti biti dovršen.

tehnicki kanalizacia 2

tehnicki kanalizacia 1