100% bespovratna sredstva ili nešto drugo

tehnicki kanalizacia 2Nakon dugogodišnje borbe, ulaganja, financiranja, ponavljanja natječaja, Općina Kaptol uspješno je završila svoj privi europski projekt „Izgradnja sustava odvodnje i pročistača otpadnih voda naselja Češljakovci i Golo Brdo“, financiran iz IPARD programa.  Premda je bilo osigurano 100%- tno financiranje

Općina Kaptol od ugovorenih 4.448.996,00 kn dobila je 4.288.544,44 kn odnosno 96,4% (razlika su nepredviđeni, višeizvedeni ili vantroškovnički radovi). Cijela priča započela je još 2008. godine kada je Općina izradila idejni projekt. Nakon toga riskiraju se novčana sredstva te se ulaže 220.000,00 kn u ishođenje građevinske dozvole. 2011. Općini su odobrena sredstva u iznosu od gotovo 1 mil. Eura, ali postupkom javne nabave izabran je izvođač koji će sve navedeno izvesti za nepuna 4.500.000,00 kn . Dakako, odmah smo pristali i potpisali, a tad je i krenula sva ta briga i trošenje novca za koji su mnogi kazivali kako je „100 bespovratno“. Budući da smo cijeli projekt morali prvo isplatiti, a potom tražiti sredstava, bili smo primorani podići kredit. Same kreditne obveze za posudbu ovih 4.500.000,00 iznosile su 160.000,00 kn. Kako nam je ovo bio prvi projekt, a i velik rizik morali smo koristiti i konzultantske usluge koje su nas od početka do okončanja projekta koštale cca 100.000 kn. Budući da je i sam glavni projekt imao svojih manjkavosti, (npr. Projektirano 105 šahtova, a 70 poklopaca) razlike smo morali nadomjestiti iz vlastitog proračuna. Uza sve navedeno, morali smo poštivati Zakon o javnoj nabavi tako da smo samo na objave natječaja potrošili oko 55.000,00 kn. Dvije precrpne stanice i sam uređaj priključili smo na električnu energiju te smo i za taj trošak izdvojili 63.000,00 kn. Trošak stručnog nadzora bio je 85.000,00 kn. Komunikacija sa APPRRR provodila se isključivo putem pošte tako da smo od 2011. – 31.12.2015. primili 62 dopisa a poslali smo ih 77. Kada sve zbrojimo možemo reći da smo na ovaj projekt potrošili 5.250.000,00 kn, a dobili 4.288.544,44 odnosno naš projekt sufinanciran je sa 81,60%.