Uređenje i adaptacija drštvenih i vatrogasnih domova

Uređenje doma Češke besede

Adaptacija vatrogasnih i društvenih domova nastavlja se i ove godine. Općina Kaptol trenutačno investira u uređenje prostorija Češke besede gdje se ugrađuje klima uređaj za grijanje i hlađenje "inverter". Vrijednost ove investicije je oko 40.000,00 kn. Ovom investicijom, ugradnjom klima uređaja, te prijašnjim: uređenje stropa i parketa dvorane te parkirališta, Općina je dom Češke besede potpuno osposobila kako bi i dalje služio na dobrobit udruge Čeha, ali i šire društvene zajednice.

Općina Kaptol ove godine još planira urediti: krovište vatrogasnog doma u Alilovcima, dio stare škole u Ramanovcima, izgradnju sanitarnog čvora pri društveom domu u N. Bešincima, izmjena stolarije, te uređenje pozornice Vatrogasoog doma u Kaptolu i izmjeniti stolariju na vatrogasnom domu u Golom Brdu.

Ulaganja u adaptaciju  društvenih objekta na području Općine Kaptol ove godne planirana su u iznosu od 400.000,00 kn. Općina financijski prati sve započete i planirane projekte, ali ovogodišnje vremenske neprilike sprečavaju njihovo izvršenje.

Fotografije: 12 3