Arheološki radovi u Starom gradu

c_300_270_16777215_00_images_slike2018_Radovi2018starigrad.jpg

Ovih dana započeli su istražni arheološki radovi unutar zidina Staroga grada. Predviđeno trajanje radova je cca 30 radnih dana.

Prilika je ovo svim onima koji dugo godina nisu bili unutar zidina da ga posjete, ali se i sami upoznaju sa bogatom povijesti tvrđave i samoga Kaptola.

c_300_270_16777215_00_images_slike2018_Radovi2018starigrad1.jpg