Kanalizacija za Ramanovačku i Komarovačku

Kanalizacija za Ramanovačku i Komarovačku

Tvrtka Tekija d.o.o. započela je postupak javne nabave za izbor izvođača radova na izgradnji kanalizacijske mreže u Kaptolu (ulice Komarovačka i Ramanovačka). Procijenjena vrijednost radova je 1.500.000,00 kn bez PDV-a. Budući da postupak javne nabave traje cca 2 mjeseca za očekivati je da bi radovi mogli krenuti početkom listopada. Naručitelj radova predvidio je izvršenje svih radnji u roku 60 dana, tako da bi stanovnici ove dvije ulice kanalizaciju mogli dobiti do kraja 2018. godine.