Početak radova na sanaciji doma Češke besede u Kaptolu

Početak radova na sanaciji doma Češke besede u Kaptolu

Točno nakon 3 mjeseca, počeli su radovi na sanaciji opožarene zgrade doma Češke besede u Kaptolu, koji je gotovo u potpunosti stradao. Radove izvodi tvrtka L-Projekt d.o.o. i vrijednost istih iznosi 447.430,05 kn s PDV-om.

Dinamikom radova predviđeno je da obnova krovišta bude gotova do 15. studenoga, a ostatak radova na uređenju unutrašnjosti do travnja iduće godine. Investitor, Češka beseda, navedene radove financira iz nekoliko izvora i to polovičnim dijelom iz sredstava naknade osiguravajuće kuće, dijelom iz sredstva Saveza Čeha u RH, a dio radova sufinancirat će Požeško-slavonska županija i Općine Kaptol. Svoj doprinos zasigurno će dati i mnogi drugih ljudi dobre volje. Ukoliko i vi želite pomoći, svoj novčani prilog možete uplatiti na račun Češke besede Kaptol na broj računa: HR3024120091136003924.