Modernizacija ulice u Češljakovcima

Modernizacija ulice u Češljakovcima

Tvrtka Promet građenje d.o.o., kao najpovoljniji ponuditelj izvela je radove na modernizaciji i produženju nerazvrstane ceste u naselju Češljakovci. Ovim projektom obnovljen je kolnik i produžen odvojak ulice „Malca“ u naselju Češljakovci. Vrijednost ove investicije je oko 130.000,00 Kn i financirana je u potpunosti iz proračuna Općine Kaptol.