Sanacija nerazvrstane ceste Bešinci – Novi Bešinci

Sanacija nerazvrstane ceste Bešinci – Novi Bešinci


Topli jesenski dani i dalje omogućuju izvršenje građevinskih radova. Gradilište, odnosno sanacija nerazvrstane ceste upravo je gradilište koje uvelike ovisi o vremenskim uvjetima.

Radovi su u tijeku i kroz 30 dana trebali bi biti u potpunosti dovršeni. Ova cesta tijekom velikih padalina pretvara se u vodotok bujičar tako da stradava prilikom svake veće kiše, a posebno je stradala u ovogodišnjem ljetnom periodu. Cesta je dužine oko 2 kilometra i ovom prigodom bit će dobro nasuta, uvaljana sa uređenim bankinama, dijelom vraćena sa privatnih površina u katastarsku česticu puta, sa rješavanjem nekoliko cijevnih propusta. Vrijednost ove investicije je oko 620.000,00 Kn i financira se sa iznosom od 500.000,00 Kn iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a ostatak sredstva osigurala je Općina Kaptol. Cestovni jarci nisu predmet ove investicije i oni će biti uređeni naknadno od strane komunalnog pogona Općine Kaptol.